sauktukas-1


Reaguodama į ŠMSM darbo grupės posėdžius dėl švietimo pagalbos specialistų darbo ir apmokėjimo sąlygų neproporcingus darbo laiko ir pareiginės algos didinimo siūlymus, LRSPA iniciatyvinė grupė (Laima Tomėnienė, Atena Žymantienė, Asta Kairienė, Rasa Kasparienė, Justina Pundzienė, Ingrida Strockienė, Dalia Šukienė, Jurgita Pintulienė ir Irma Vrubliauskienė) parengė raštą ,,Dėl specialiųjų pedagogų darbo reglamentavimo“ ir išsiuntė jį LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrei J. Šiugždinienei bei LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Švietimo pagalbos skyriaus vedėjai G. Šeibokienei. Dėkojame iniciatyvinės grupės nariams, Dainiui ir Daivai Mauricams, doc. Linai Miltenienei ir doc. R. Geležinienei už idėjų generavimą, susibūrimą bendram tikslui, bendradarbiavimą, profesionalumą.

Skaityti daugiau...

sauktukas-1

Nuo vasario 7 d. Lietuvos kino žiūrovai galės pamatyti prancūzų režisierių dueto Erico Toledano ir Olivier Nakache filmą „Ypatingieji“ („Hors normes), kuris Prancūzijoje ir kitose šalyse itin sėkmingai rodomas nuo praėjusių metų spalio. Ši juosta, pernai gegužę vykusiame 72-ajame Kanų kino festivalyje rodyta kaip uždarymo filmas, sukėlė sensaciją – žiūrovai 5 minutes atsistoję plojo jo kūrėjams.

Skaityti daugiau...

 sauktukas-1  Šilutės rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinė grupė organizuoja respublikinį projektą ,,Pasaka tikiu“. Projektas skirtas paminėti tarptautinei vaikiškos knygos dienai.

Skaityti daugiau...

skelbimas

Akmenės rajono Akmenės gimnazija vasario - balandžio mėnesiais vykdys tarptautinį projektą ,,Velykų papročiai“ ir projekto kūrybinių darbų virtualią parodą, skirtą  6-15 metų mokiniams. Kviečiame specialiuosius pedagogus, logopedus, priešmokyklinių grupių auklėtojus, bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų pedagogus dalyvauti projekte.

Daugiau apie projektą:

http://kristianaweebly.weebly.com/velyk370-papro268iai.html

 

 

 

sauktukas-1

2019 m. spalio 4 d. kviečiame  socialinius pedagogus, specialiuosius pedagogus, socialinius darbuotojus, specialistus, ugdančius  emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų turinčius mokinius, dalyvauti Šiaulių universiteto Edukologijos instituto organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje "Mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, išmanusis mokymosi motyvacijos intervencijos modelis“


Registracija į konferenciją  >>>

Skaityti daugiau...

sauktukas-1

Ugdymo plėtotės centras kviečia bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti atrankoje inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Galite rinktis ir išbandyti šias inovacijas, pritaikomas:
kalbų ugdymo procese;
matematikos ir IT ugdymo procese;
gamtos mokslų ir kūno kultūros ugdymo procese;
socialinio ir dorinio ugdymo procese;
menų ir technologijų ugdymo procese;
pradinio ugdymo procese;
specialiojo ugdymo (vaikų, turinčių elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų) procese.

Plačiau >>>


 

 

 

 

 

Specialioji pedagogika_ir_logopedija_bakalauras1

sauktukas-1 Klausimynas "Šeimos aplinkos poveikį žmonių turinčių ASS (autizmo spektro sutrikimus) ugdymui"

Skaityti daugiau...

sauktukas-1

2019 m. spalio 23-25 d. Briuselyje vyks mokymai. Tema „Empowering multilingual families“.

Viena iš kviečiamų tikslinių  dalyvių grupių – pagalbos mokiniui specialistai (logopedai, specialieji pedagogai).

Daugiau informacijos galima rasti čia >>>