DSC07286 

2012-09-10 – 2012-09-14 LRSPA pirmininkė dr. Renata Geležinienė dalyvavo L'ARCOBALENO SERVIZI Società Cooperativa SocialeEuropean (Reggio Emilia, Italija) organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose: „Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai: integracijos procesai klasėje“.

 

2012-09-10 – 2012-09-14 LRSPA pirmininkė dr. Renata Geležinienė dalyvavo L'ARCOBALENO SERVIZI Società Cooperativa SocialeEuropean (Reggio Emilia, Italija) organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose: „Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai: integracijos procesai klasėje“.

Vizitas finansuotas iš Mokymosi visą gyvenimą GRUNDTVIG Kvalifikacijos tobulinimo ir suaugusiųjų švietėjų ir mokytojų profesinio tobulinimo programos lėšų.

Kursuose dalyvauta siekiant:

susipažinti su kursų organizavimo tvarka ir veiklomis jų metu;

  • pristatyti nevyriausybinę organizaciją LRSPA, siekiant plėtoti bendradarbiavimą tarptautiniu mastu.
  • inicijuoti kursų dalyvių ir jų kolegų dalyvavimą 2012 m. LRSPA organizuojamoje tarptautinėje virtualioje konferencijoje.

Organizuoti kursai buvo labai intensyvūs ir informatyvūs:

  • pristatytos įvairių Europos šalių švietimo sistemos, vykstantys inkliuzinio ugdymo plėtotės procesai, analizuojant privalumus ir tobulintinus aspektus;
  • pristatyta Reggio Emilia vykdoma projektinė veikla, siekiant plėtoti socialinius tinklus inkliuzinio ugdymo aspektu;
  • organizuoti du vizitai: į ikimokyklinę įstaigą Castellarano (vyko įstaigos veiklų, erdvių pristatymas, apskrito stalo diskusija) bei vizitas į Malaguzzi ikimokyklinio ugdymo centrą (vyko ekskursija, praktinės veiklos: bibliotekoje, video, žaidimų zonose);
  • vykdyta pažintinė kultūrinė programa – ekskursija po Reggio Emilia senamiestį, aplankant regionui tipiškas vietines maisto parduotuves.

Su vizito organizatoriumi L'ARCOBALENO SERVIZI Società Cooperativa SocialeEuropean aptartos bendradarbiavimo galimybės projektinėje veikloje (Comenius, Erasmus, Grundtving ir pan.) su vizito dalyviais (Italija, Suomija, Švedija, Makedonija) plėtojant inkliuzijos procesus skirtingose multikultūrinėse aplinkose su įvairaus amžiaus, patirties bei gebėjimų turinčiais besimokančiais.

 

DSC07286