P10300231 

Šių metų kovo 4–6 dienomis keturi Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos atstovai, asociacijos pirmininkė Renata Geležinienė, nariai Laima Dereškevičienė, Margarita Jurevičienė ir Zinera Baršauskienė dalyvavo projekto ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009 programos „Švietimo politika“ mokymuose.

 Mokymuose išklausėme visą programų ciklą („Švietimo sistema“, „Švietimo politikos procesai – atvirumo link“, „Švietimo finansai – kaip, kiek, iš kur“, „Svarbiausi švietimą reglamentuojantys teisės aktai“, „Švietimo sistemos institucijos ir jų veikla“). Temos pristatytos išsamiai, įdomiai ir kūrybiškai. Aktyviai dalyvavome pokalbiuose / diskusijose / darbo grupėse analizuojant klausimus Kaip švietimas padeda siekti strateginių valstybės tikslų? Ar mokymosi turinys atitinka darbo rinkos ir žinių visuomenės poreikius? Per daug ar per mažai savarankiškos mūsų mokyklos? Ar mokymosi turinys atitinka darbo rinkos ir žinių visuomenės poreikius? Per daug ar per mažai savarankiškos mūsų mokyklos? Ar finansinių išteklių skirstymas adekvatus atsakomybių pasidalijimui?

Šiuose mokymuose turėjome galimybę ne tik pasisakyti, bet ir išgirsti, kartu ieškoti sprendimų, išmokti, įgyti naujų žinių. Visiems buvo svarbu išgirsti, jog pokyčiai taip greitai nevyksta, tačiau jei kiekvienas pradėsime nuo savęs, jie tikrai įvyks.

Nuoširdžiai dėkojame lektoriui Albertui Lakštauskui, kurio pastangų ir gebėjimų dėka visi mokymų dalyviai buvo svarbūs, išklausyti ir išgirsti. Dėkojame ir mokymų rengėjams, organizatoriams už sudarytą galimybę kartu ieškoti sprendimų, o mokymuose dalyvavusiems kolegoms – už malonų ir konstruktyvų bendravimą.

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos nariai

Renata Geležinienė

Laima Dereškevičienė

Margarita Jurevičienė

Zinera Baršauskienė


 P10300231 118
139  P10209671