V.1   2013 metų balandžio 2 - 4 dienomis Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos atstovė Jūratė Savaikaitienė kartu su kitų Lietuvos Respublikos NVO nariais dalyvavo projekto ,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009 programos Viešieji ryšiai“ mokymuose.

 

Lektorius Maksimas Reznikovas pristatė temas ,,Ryšių su visuomene paskirtis ir nauda šiandien: besikeičiantis visuomenės grupių ir interesų atstovavimas“; „Nevyriausybinių organizacijų komunikacija: NVO sektoriaus komunikacijos specifika, ryšių su visuomene veiklos organizavimas, komunikacijos planavimo paskirtis“; „Komunikacijos kanalų pasirinkimas: bendravimas su žiniasklaida, socialiniai tinklai, pilietinė žiniasklaida, turinio rengimas naujos kartos kanalams“; „Krizių komunikacija: krizių prevencija ir valdymas“; ,,Komunikacijos planavimas: komunikacijos tikslai, uždaviniai, metodologijos“.

Mokymuose dalyvavę mokytojų nevyriausybinių organizacijų (toliau NVO) nariai aktyviai dalyvavo diskusijose apie NVO komunikacijos planavimo poreikį ir kryptingumą, aptarė bendravimo su žiniasklaida ypatumus, ryšių su visuomene kūrimo tikslus ir paskirtį. Darbo grupėse atlikdami praktines užduotis, analizavo socialinių tinklų ir žiniasklaidos kanalų panaudojimo galimybes viešajai komunikacijai, krizių prevencijos ir valdymo klausimus, komunikacijos tikslų, uždavinių ir metodologijos taikymo galimybes. 

Mokymuose buvo sudarytos sąlygos gauti pagrindines žinias apie viešųjų ryšių panaudojimo galimybes nevyriausybinių organizacijų veikloje, ryšių su visuomene planavimą, turinio rengimą, bendravimą socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje. Turėjome galimybę susipažinti, išsakyti savo nuomonę, dalintis praktine patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti, atlikdami bendras praktines užduotis, ieškoti sprendimų, išmokti taikyti dalį naujų žinių.

Dėkoju mokymų rengėjams, organizatoriams ir lektoriui Maksimui Reznikovui už galimybės plėtoti komunikavimo gebėjimus sudarymą, o fizikos, istorijos, choreografijos, ikimokyklinio ugdymo, kūno kultūros, anglų kalbos, vokiečių kalbos, rusų kalbos mokytojų asociacijų nariams už pozityvų bendravimą.

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos tarybos narė

Marijampolės savivaldybės PPT specialioji pedagogė metodininkė Jūratė Savaikaitienė


V.1 V.2
 V.3  V.4