ne 19 1280x768   2013 m. kovo 12-14 d. LRSPA narė, Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokykyklos specialioji pedagogė metodininkė Zinera Baršauskienė dalyvavo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra ( II etapas)“ Nr.VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009 programos „PROJEKTŲ VALDYMAS“ mokymuose.

      Mokymų mokytojų asociacijoms kvalifikacijos tobulinimo programa „Projektų valdymas“ skirta padėti mokytojų asociacijų nariams įgyti gebėjimų efektyviai valdyti projektus. Šie gebėjimai mums svarbūs kuriant naujus ar įsitraukiant į esamus švietimo sistemos projektus bei parodant asociacijos, kaip organizacijos, veiklos rezultatus per įgyvendintus projektus. Svarbu ir tai, kad LRSPA (ir kitos mokytojų asociacijos) yra projektinė organizacija, neturinti pastovaus finansavimo, todėl būtina mokėti tinkamai valdyti projektus.

     Kvalifikacijos tobulinimo programa buvo vykdoma Birštone (Tulpės sanatorija, Birutės g. 35). Mokymus vedė lektorė KTU socialinių mokslų fakulteto dekanė prof. dr. Monika Petraitė (Kriaučionienė) ir jai talkinęs lektorius Tomas Vasiliauskas. Tai tikrai kompetetingi vadovai, puikiai išmanantys dėstomą dalyką, gebantys klausytojams perteikti ne tik mokymų programos turinio sampratas ir žinias, bet ir nuoširdžiai bendraujantys, diskutuojantys, pateikiantys daug praktinių patarimų, parenkantys įdomius, tikslingus darbo su dalyviais metodus bei veiklas. Jų parengta dalomoji medžiaga „Projektų valdymas“ pravers kiekvienam mokymų dalyviui ir asociacijai.

     Pirmosios (12 d.) dienos mokymų darbotvarkę sudarė šios temos:

 • projektas ir jo iniciavimas;
 • projekto vertikalioji logika.

Antrąją dieną (13 d.) apžvelgta ir analizuota:

 • projekto vertikalioji logika (tęsinys);
 • projekto planavimas;
 • projekto biudžetas.

Trečiąją dieną (14 d.) nagrinėtos šios temos:

 • projekto biudžetas (tęsinys);
 • projekto įgyvendinimas;
 • projekto viešinimas;
 • projektų įvertinimas.

         Mokymo dalyvė, gilinau ir plėtojau sampratą ir žinias apie projektų valdymą, įgijau praktinių gebėjimų, t.y., turėjau puikią galimybę patobulinti bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, užmegzti dalykines pažintis su bendraminčiais. Pasibaigus mokymams kartu su grupele dalyvių iš Šiaulių aplankiau renovuotą Birštono vaikų lopšelį-darželį. Žavėjomės inovatyviomis edukacinėmis erdvėmis ir idėjomis, estetiška aplinka ir modernumu, visos darželio bendruomenės sutelktumu, kūrybiškumu bei projektine veikla.  Kai kurias idėjas, pastebėjimus vertinga pritaikyti ir mokyklos ugdymo procese.  

       Esu dėkinga LRSPA, jos vadovams, delegavusiems mane į šiuos mokymus.

 

Zinera Baršauskienė

Specialioji pedagogė metodininkė, LRSPA narė

 

ne 19 1280x768 ne 7 1280x768
 ne 11 1280x768  ne 5 1280x768