P4172461i  2013 m. balandžio 15 – 17 d. LRSPA nariai Jūratė Savaikaitienė, Daiva Mauricienė bei Dainius Mauricas dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ kvalifikacijos programos mokytojų asociacijoms „Švietimo politika“ mokymuose Birštone. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

 

    Mokymų metu gilintasi į švietimo politikos procesus, švietimo finansavimo sistemą, svarbiausius švietimą reglamentuojančius teisės aktus. Analizuotos švietimo sistemos institucijos bei jų veikla.


    Lektoriaus Alberto Lakštausko organizuotose diskusijose apie pedagogų asociacijų vietą švietimo sistemoje kilo daug įdomių ir vertingų idėjų, kurias įgyvendinus tikėtina, kad dar labiau pagerėtų švietimą reglamentuojančių teisės aktų kokybė, prasiplėstų pačių pedagogų profesinės kompetencijos. Mokymuose susirinkusių dalyvių nuomone, pedagogų asociacijos savivaldybėse galėtų turėti savo padalinius. Šiais padaliniais galėtų būti metodiniai būreliai. Taip būtų lengviau išgirsti kiekvieno pedagogo nuomonę, jo pageidavimus. Asociacijos yra pajėgios organizuoti kokybiškus seminarus, o Švietimo Centrai rajonuose yra „alkani“ tokių seminarų. Metodiniai būreliai, būdami asociacijų padaliniais, galėtų būti tarpininkais tarp asociacijos ir Švietimo Centrų. Asociacijoms, turinčioms platų padalinių ratą, būtų lengviau diskutuoti su politikais, rengiančiais teisės aktus, pagrįsti jiems savo siūlymus.


    Dėkojame lektoriui, sumaniai atskleidusiam, kad švietimo politika yra daugiau negu dokumentų rinkinys...   Taip pat esame dėkingi LRSPA vadovei ir UPC darbuotojams, suteikusiems mums galimybę plačiau ir giliau pažvelgti į švietimo politiką.

 


Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacijos nariai

Jūratė Savaikaitienė
Daiva Mauricienė
Dainius Mauricas

 

P4172461i IMG 4502i
 P4152426i  IMG 4492i

 

 

2013 m. balandžio 15 – 17 d. LRSPA nariai Jūratė Savaikaitienė, Daiva Mauricienė bei Dainius Mauricas dalyvavo Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ kvalifikacijos programos mokytojų asociacijoms „Švietimo politika“ mokymuose Birštone. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.