sauktukas-1

Tęstinio konkurso „Kuriame ir dalinamės: gera pamoka visiems ir kiekvienam“ rezultatai

 

lrspa logo mazas0 upc violet

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija, siekdama paskatinti mokytojus dalintis skirtingų gebėjimų mokinių ugdymosi organizavimo idėjomis, antrus metus iš eilės organizavo Ugdymo plėtotės centro lėšomis finansuojamą konkursą Kuriame ir dalinamės. 2013 metais vykusio konkurso tikslas buvo paskatinti pedagogus pasidalinti IKT taikymo inkliuzinėje mokykloje gerąja patirtimi ir sukurtomis priemonėmis, o šiais metais - idėjomis, kaip organizuoti pamoką klasėje, kurioje mokinių gebėjimų lygis ir ugdymosi poreikiai yra skirtingi. Konkurso organizatorių nuomone, svarbu skatinti mokytojus, švietimo pagalbos specialistus pristatyti pedagogų bendruomenei savo vedamas pamokas, kuriose ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo kokybei atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovę ir tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimą ugdymo veikloje efektyviai panaudoti įvairius resursus (tėvų, savanorių, specialistų ar kt. pagalbą), identifikuoti specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo pamokoje sėkmės atvejus ir juos, kaip sėkmingos pamokos modelį, pristatyti pedagogų bendruomenei, studentams. Vertinant konkursui pateiktas pamokas buvo atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

  • visų mokinių aktyvus įsitraukimas į mokymosi veiklas
  • metodų ir priemonių įvairovė, užtikrinanti aktyvų mokymąsi;
  • ugdymo turinys individualizuojamas sudarant sąlygas visiems mokiniams (taip pat ir turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių) mokytis dalyvaujant įvairiose veiklose kartu su bendraklasiais.
  • išnaudojami visi galimi resursai (švietimo pagalbos specialistų, savanorių pagalba, informacinės kompiuterinės technologijos ir kt. )

Įvertinus konkursui pateiktus darbus slaptu balsavimu buvo išrinkti konkurso nugalėtojai:

I vieta (500 Lt piniginis prizas) – už iniciatyvą pateikti specialiojo pedagogo aktyvaus vaidmens pavyzdį pamoką vedant kartu su bendrojo ugdymo mokyklos mokytoju – Šiaulių r. Grafų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinės mokyklos mokytojai Daliai Timinskaitei ir Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto studentei Tomai Jokubaitienei.

 

II vieta - už pedagogų bendradarbiavimą ir kūrybiškumą - Kauno vaikų lopšelio – darželio ,,Nežiniukas“ pedagogėms Ramunei Urbanskienei ir Ligijai Venskaitienei

 

III vieta – už ugdymo veiklų integravimo siekį - Tauragės rajono Skaudvilės specialiosios mokyklos specialiosioms pedagogėms Rimai Čerauskienei ir Ingridai Račiūnienei.

Šios ir kitos geriausiai įvertintos pamokos bus pristatytos pedagogų bendruomenei elektroniniame leidinyje.